Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย

 

icons

Chiva Transitional Care Hospital

Move the patients towards greater independence and mobility

          “ความผ่อนคลายในบรรยากาศส่วนตัวและได้ใช้ช่วงเวลาที่อบอุ่นกับครอบครัว” เป็นพลังอันมีค่าในการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิด “Moving patients life forward quality and safety” เป็นการลดความเครียดของผู้ป่วย และช่วยเพิ่มรอยยิ้มที่มีความสุขในทุกวันได้อย่างมีคุณภาพ

chiva-transitional-care-hospital

 

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟู สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่ากระดูกสะโพก ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้่ป่วยกลับไปสู่สังคมได้
พร้อมดูแลด้วยห้องพักใหม่ เป็นสัดส่วน สะอาด ทันสมัย ที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่คำนึงถึงผู้ป่วยในระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ จึงถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

WHAT IS

a Transitional Care Hospital?

Transitional care (การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน) คือการดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการคงที่ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน ยังคงต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อฟื้นฟูก่อนการไปดูแลที่บ้านต่อไป


โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์: +662 310 3993 หรือ โทร. 1719
E-mail : info@bangkokhospital.com